Undervisning

Undervisningsforløbene, som har været gennemprøvet i gymnasiets religionsundervisning, klargør kategorier til etisk forståelse fra oldtiden op til vores egen tid med tyngdepunkterne i oldtidens religionstænkning og filosofi og de svære problemer, som anden verdenskrig medførte. Har man forstået de kategorier, vil man være i stand til at skelne de forskellige elementer i dagens debat og langt frem i tiden.

Ny undervisningsbog

Ondskab og etik bringer med sin opdaterede fokusering på begrebet ondskab og sine mange litterære tekster et godt og nuanceret grundlag for samtale og selvstændigt arbejde.

Bogen Etiske problemer og ideer af Peter Boile Nielsen og Andreas Simonsen er stadig en god og anvendelig lærebog til etik med mange brugbare tekster. Men den trænger til en opdatering. Det er blandt andet dette, vi har søgt at gøre med indeværende lærebog Ondskab og etik. Ud over at bogen er en lærebog til etik i religion på B- og C-niveau, er den også tænkt som en bog til AT-forløb, idet den har stof, som kan anvendes i oldtidskundskab, filosofi, historie, samfundsfag, billedkunst, drama og dansk.

Endvidere indeholder bogen en samling af kildetekster; én klassisk tekst af Shakespeare foruden historiske og moderne tekster, hvis gennemgående tema er ondskab. Til alle teksterne har vi lavet arbejdsspørgsmål.

 Peter Boile Nielsen, som sammen med Andreas Simonsen var forfatter til ”Etiske problemer og ideer”, skrev den 9. august nedenstående mail:

Fra: Peter Boile Nielsen [mailto:boile.nielsen@oncable.dk]
Sendt: 9. august 2011 17:39
Til: Marianne Olsen
Emne: Ondskab

Kære Marianne

 Tusind tak for ”Ondskab og etik”, som jeg med stor interesse har læst igennem. I præsenterer bogen som en slags opdatering af ”Etiske problemer og ideer”, og da der er overensstemmelser i både stof og idegrundlag, kan det være meget rigtigt, men jeres bog er jo meget mere end det, den er både fagligt og pædagogisk et helt originalt værk. Det er først og fremmest en rigtig god ide at fokusere på ondskaben som fænomen og problem, det har givet bogen skarpe kanter og tankevækkende sammenstillinger, selv om det også er rigtigt, hvad I skriver, at ondskaben er for mangfoldig til at kunne defineres. På god fænomenologisk vis foretager I en rundgang omkrig en række af ondskabens manifestationer, og det er også en måde at blive klogere på. Diskussionerne, som teksterne i så høj grad lægger op til, vil ikke kunne afsluttes, men netop det vil eleverne elske, og mon ikke det vil være uundgåeligt at tage den norske tragedie op?

 Hvad angår layoutet, må man sige der er sket fremskridt, siden Etiske problemer og ideer udkom i 1982! Det er en ren fornøjelse at kikke på billederne og læse de indbydende opgavebokse, som straks sætter tanker i gang. I må have haft et nært samarbejde med Karen Margrethe Høskuldsson, hvis billeder synes at være skabt til denne bog. Billedet til En anden Mouchette er sælsomt og ikke lige til at glemme.

 Altså tillykke med bogen, som mange både lærere og elever utvivlsomt vil få glæde af. Selv kommer jeg dog ikke til at bruge bogen, for pr. 1.8. er både Rie og jeg pensionister. Det er lidt mærkeligt ikke at skulle være med til at løbe det nye skoleår i gang, alligevel har jeg det godt med at være holdt op og selv kunne bestemme over tiden. Jeg har tænkt mig at gå i gang med at studere den amerikanske filosof Ken Wilber, der har udformet en integral filosofi, der har visse lighedstræk med Andreas Simonsens, men i stort internationalt format.

 God skolestart!

 Bedste hilsner til dig og Birgitte Berner Peter