taenkefonden.jpg

Praktiske oplysninger om Fonden til Udbredelse af Kendskabet til Andreas Simonsens Tænkning

 

Formål
Efter vedtægten er Fondens formål ”at udbrede kendskabet til Andreas Simonsens tænkning og bøger, også uden for Danmark, herunder at støtte genudgivelser og oversættelser til fremmede sprog, samt arbejdet med at gennemgå, redigere og udgive Andreas Simonsens samling af manuskripter, dagbøger, afhandlinger m.v.”

Fondens bestyrelse
Marianne Olsen, Ringstedgade 67, 4700 Næstved, i.m.olsen@outlook.com

direktør i Fonden og formand for bestyrelsen

Lajla Eichel, Tikøbvej 7, st., 3060 Espergærde. lajlaeichel@gmail.com

Henrik Simonsen, Nørreløkke 4, 6200 Aabenraa, as.fonde@webspeed.dk,
forretningsfører for Fonden.

Støtte fra Fonden
Fonden kan søges om økonomisk støtte til formål, der falder inden for fondens formål. Ansøgning sendes til Henrik Simonsen. Ansøgningen skal begrundes og indeholde et budget over det projekt, der søges støtte til.

Der kan rettes henvendelse til Marianne Olsen om anden form for hjælp, der falder inden for Fondens formål, herunder hjælp til undervisningsmodul, foredrag og studiekreds om Andreas Simonsens tænkning.